test:fest je zdarma, je však třeba přistoupit na tyto podmnky:

  • Souhlasím se skutečností, že výsledky mých testů budou viditelné všem vyučujícím dané školy, pokud do test:fest přistupuji jako její student, a zároveň administrátorovi webu a personálu Evropského centra jazykových zkoušek a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., které je správcem webu.
  • Pokud jsem z řad veřejnosti, mé výsledky jsou viditelné pouze administrátorovi webu a personálu Evropského centra jazykových zkoušek a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., které je správcem webu. S touto skutečností souhlasím.
  • Souhlasím se skutečností, že na mou e-mailovou adresu může být v nepravidelných intervalech zasílán zpravodaj s aktualitami ohledně test:fest a jazykových zkoušek a dalšími informacemi, případně nabídkami vzdělávacích kurzů a titulů.
  • Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., jako správce tohoto webu, neposkytne údaje třetím osobám.
  • Zavazuji se, že do fór a chatu test:fest nebudu přispívat nevhodným obsahem, ani komerčními nabídkami či jinými podobnými sděleními. Za porušení tohoto ustanovení budu z test:fest vyloučen.
 
Bez souhlasu s těmito podmínkami nelze umožnit přístup do test:fest.